• Hotline: 0888 595968
Gửi CV cho chúng tôi
Bạn có thể nộp đơn trực tuyến bằng cách gửi CV theo form dưới đây, mọi thông tin cá nhân trong CV chúng tôi cam kết bảo mật và chỉ gửi tới nhà tuyển dụng khi được sự chấp thuận về nhu cầu công việc của ứng viên
Thông tin ứng viên