• Hotline: 0888 595968
tieu de 1
tieu de 2

MY SERVICES

Tuyển dụng nhân sự cấp cao
Với những vị trí quản lý cấp cao có vai trò then chốt trong doanh nghiệp, việc tuyển chọn đúng người là điều vô cùng khó khăn.
Tuyển dụng nhân sự cấp cao
Với những vị trí quản lý cấp cao có vai trò then chốt trong doanh nghiệp, việc tuyển chọn đúng người là điều vô cùng khó khăn.
Tuyển dụng nhân sự cấp cao
Với những vị trí quản lý cấp cao có vai trò then chốt trong doanh nghiệp, việc tuyển chọn đúng người là điều vô cùng khó khăn.

Looking for jobs with HRMP

0 Recruiting jobs
Why choose MPHR?
MPHR is one of the professional and experienced service providers in providing Human Resource Solutions. MPHR is also a member of MP Telecom - one of the leading companies in Vietnam in providing solutions, services, contact center, BPO, ITO..
Read more

Human resource blog

Tuyển dụng nhân sự cấp cao - Dịch vụ cần thiết cho doanh nghiệp
02/04/2019
Công ty headhunt là gì?
29/03/2019
Tổng hợp các công ty headhunt hàng đầu tại Hà Nội
25/03/2019

OUR CLIENTS