• Hotline: 0888 595968

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Với hơn 15 năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phần nguồn lực MP (MPHR) đã và đang trở thành một trong các doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Cung ứng các giải pháp nhân sự chuyên nghiệp.

Sự tin tưởng, sử dụng dịch vụ của khách hàng tại rất nhiều lĩnh vực như: FMCG, Sản xuất, Xây dựng, Giáo dục, Công nghệ, Dược phẩm, Ngân hàng, Bán lẻ... chính là phần thưởng quý giá nhất đối với tập thể cán bộ nhân viên công ty cổ phần nguồn lực MP.