Kết Nối Với Chúng Tôi No Alt No Alt No Alt No Alt

Mẫu hợp đồng thuê nhân công thời vụ mới nhất (2023)

Mẫu hợp đồng thuê nhân công thời vụ được sử dụng cho những công việc có tính chất ngắn hạn. Đa phần những công việc này thường phát sinh trong một khoảng thời gian cụ thể trong năm. Khi đó, người sử dụng lao động và người lao động sẽ thỏa thuận và kí kết với nhau một bản hợp đồng có tính chất thời vụ.

Công việc có tính chất thời vụ dù chỉ phát sinh trong một khoảng thời gian ngắn nhưng lại có thể thu hút được nguồn nhân lực khá đông đảo. Nguồn nhân lực cho những công việc thời vụ thường không yêu cầu phải có trình độ cao nhưng cần linh hoạt về thời gian. Trước khi đi đến ký kết hợp đồng thuê nhân công thời vụ, phía người lao động và người sử dụng lao động cần lưu ý những điều sau đây. Hãy cùng MPHR tìm hiểu ngay bây giờ nhé.

Khi nào cần kí hợp đồng thuê nhân công thời vụ?

Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 đã quy định: Hợp đồng thuê nhân công thời vụ sẽ được ký kết khi các bên quyết định thỏa thuận về một công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên. Những công việc này thường có yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn, thường sẽ là dưới 12 tháng.

Thời gian kí kết hợp đồng thuê nhân công thời vụ thường có yêu cầu hoàn thành trong thời gian dưới 12 tháng.

Hợp đồng thời vụ tối đa bao nhiêu tháng? Quy định mới nhất về hợp đồng thời vụ 2023: Thời gian kí kết hợp đồng thuê nhân công thời vụ thường có yêu cầu hoàn thành trong thời gian dưới 12 tháng.

>> Có thể bạn quan tâm: Những câu hỏi nên hỏi nhà tuyển dụng

Ngoài ra, có 03 trường hợp dù làm công việc có tính chất thường xuyên và dài hạn hơn (từ 12 tháng trở lên) nhưng vẫn có thể ký kết loại hợp đồng này. Đó là:

 • Thay thế cho người thực hiện nghĩa vụ quân sự;
 • Thay thế cho người nghỉ theo chế độ: thai sản, ốm đau, tai nạn lao động…
 • Thay thế cho người ngừng việc tạm thời

Nếu không thuộc các trường hợp kể trên nhưng người sử dụng lao động cố tình giao kết hợp đồng lao động thời vụ sẽ bị xử phạt theo vi phạm hành chính từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng (quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP).

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ chuẩn năm 2023

Hiện tại, mẫu hợp đồng lao động thời vụ sẽ được soạn thảo theo mẫu sau. Các bạn có thể tải về:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN CÔNG THỜI VỤ 2023

Hoặc tham khảo theo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: …………

Hôm nay, ngày …. tháng ….năm…., tại …………………………………….

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Người sử dụng lao động):…………………………………………………

Đại diện: ………………………….………… Chức vụ: ………..…………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:…………………………. Tại Ngân hàng:…….………………..

BÊN B (Người lao động):………………….…………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

Số CMND:…………………….Nơi cấp:…………………. Ngày cấp:………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng lao động thời vụ với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động thời vụ ……. tháng (1).

– Từ ngày …… tháng …… năm ……. đến ngày ….… tháng … năm .…

– Địa điểm làm việc (2): Tại……………………………………………………..

– Chức danh chuyên môn:.……………….…….………………………………

– Chức vụ (nếu có): ……………………………………………..……………..

– Công việc phải làm (3): ………………….….………………..………………

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc (4): ………………..………………………………………..

– Dụng cụ làm việc được cấp phát: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

 1. Quyền lợi

– Phương tiện đi lại làm việc (5): ………………………………………………

– Mức lương chính hoặc tiền công (6): …………………. đồng/tháng

Bằng chữ: ……………………………………………………………………….

(Đã bao gồm tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp)

– Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

– Phụ cấp (nếu có): …………………………………………………………….

– Thời hạn trả lương (7):…….………………………………………………..…

– Tiền thưởng (8): ………………………………………………………………..

– Chế độ nâng lương (9): ……………………………………………………….

– Chế độ nghỉ ngơi (10):…………………………………………..……………..

– Những thỏa thuận khác: ……………………………………………………..

 1. Nghĩa vụ

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

– Chấp hành nội quy, quy chế kỷ luật lao động, an toàn lao động của công ty.

– Bồi thường vi phạm và vật chất (11):…………….…………………………..

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

 1. Quyền hạn

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng.

– Tạm hoãn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy của doanh nghiệp.

 1. Nghĩa vụ

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết theo hợp đồng này.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn lương và các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có). 

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong trường hợp:

– Hết hạn hợp đồng lao động;

– Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

– Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động;

– Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có hoặc không có thoả ước lao động tập thể thì áp dụng theo quy định của pháp luật lao động.

– Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung khác của bản hợp đồng này. 

– Hợp đồng được làm thành …….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản và có hiệu lực từ ngày…….. tháng……. năm…….

 

    NGƯỜI LAO ĐỘNG                                  NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  (Ký, ghi rõ họ tên)                                   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu hợp đồng thời vụ năm 2023

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng lao động thời vụ

Khi soạn thảo mẫu hợp đồng thuê nhân công thời vụ, bạn cần chú ý những điều sau đây:

 • Điều khoản về thời hạn của của hợp đồng cho những công việc mang tính chất thời vụ không được kéo dài quá 12 tháng.
 • Hợp đồng cần ghi rõ bộ phận, địa chỉ của người lao động
 • Cần chú ý chi tiết những đầu việc mà người lao động cần phải thực hiện theo hợp đồng này. Nội dung này càng chi tiết sẽ càng hạn chế những tranh chấp về sau giữa hai bên.

Soạn thảo hợp đồng lao động thời vụ cần làm rõ các điều khoản cụ thể

Năm 2023 có được ký hợp đồng thời vụ không? Hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng? Soạn thảo hợp đồng lao động thời vụ cần làm rõ các điều khoản cụ thể

Hợp đồng cho thuê lại lao động 2023

Quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2012 cũng có ghi rõ:

 • Thời gian làm việc bình thường sẽ không vượt quá 08 giờ/ngày và 48 giờ/tuần;
 • Riêng đối với những người làm công việc đặc thù với tính chất công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thời gian làm việc sẽ không vượt quá 6 ngày/tuần
 • Về phương tiện đi lại cho người lao động sẽ tùy theo tính chất công việc nên có thể do người lao động tự túc hoặc do doanh nghiệp đưa đón.

Điều 90 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

 • Tiền lương sẽ bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh kèm theo khoản phụ cấp và các khoản bổ sung khác.
 • Chính phủ quy định tiền lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Cần tính toán chi tiết các khoản lương cho người lao động thời vụ

Hợp đồng thời vụ có phải đóng bảo hiểm không? Cách tính lương, thời vụ ra sao? Cần tính toán chi tiết các khoản lương cho người lao động thời vụ

Điều 108 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

 • Trong 08 giờ hoặc 06 giờ liên tục, nếu người lao động làm việc liên tục thì hợp đồng thuê nhân công thời vụ cần có điều khoản cho nhân công nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút.
 • Thời gian nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút nếu người lao động làm việc vào ban đêm
 • Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 01 ngày và 04 ngày/tháng.
 • Trách nhiệm bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất căn cứ vào nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Chú ý: Mỗi doanh nghiệp chỉ được phép ký hợp đồng lao động thời vụ với người lao động tối đa 02 lần liên tiếp. Sau khi ký hợp đồng thuê nhân công thời vụ 02 lần liên tiếp mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Dịch vụ cho thuê lao động thời vụ của MPHR

Như vậy, có thể thấy hợp đồng thuê nhân công thời vụ được kí kết nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho nhân công theo đúng quy định của luật lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm làm rõ những điều khoản có trong hợp đồng và thực hiện đúng theo những điều khoản đã kí kết. Về phía người lao động cũng cần hoàn thành tiến độ công việc và bàn giao đúng thời hạn. Dựa theo bản mẫu hợp đồng thuê nhân công thời vụ được soạn thảo trên đây, người sử dụng lao động và người lao động có thể cân nhắc về các điều khoản sao cho phù hợp với tính chất công việc và đặc thù của doanh nghiệp. Hy vọng rằng những thông tin được chúng tôi cung cấp trên đây có thể giúp ích cho quý độc giả khi thực hiện những công việc mang tính chất thời vụ.

>> Từ khóa liên quan: Cách tính lương, thời vụ, hợp đồng nhân công thuê ngoài, hợp đồng dịch vụ thuê nhân công, hợp đồng thuê nhân công theo ngày, hợp đồng thuê nhân công ngoài, cho thuê nhân công thời vụ

Tags: Hợp đồng thuê nhân công thời vụ

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết:
TƯ VẤN MIỄN PHÍ HOTLINE: 024 5678 0166
02456780166