Kết Nối Với Chúng Tôi No Alt No Alt No Alt No Alt

Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân chuẩn nhất 2023

khai thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương và tiền công tự kê khai nộp thuế. Đây là cơ sở để tiến hành kê khai số thuế TNCN trong một năm tính thuế với cơ quan Thuế về các vấn đề khác bao gồm: số thuế cần phải nộp thêm, hoàn trả số thuế đã nộp thừa và bù trừ.

Chúng ta thường nhắc đến thuế thư một như một khoản tiền công quỹ phải nộp cho nhà nước. Nhà nước đặt ra chế độ thuế khóa do công dân đóng góp để có tiền chi tiêu cho sự tồn tại, hoạt động của chính mình và sự phát triển chung. Thuế được công khai minh bạch đảm bảo cho một xã hội phát triển vững mạnh, nộp thuế vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ của công dân.

Khai thuế thu nhập cá nhân theo trình tự nào?

Khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tháng/quý đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (bao gồm cả cá nhân nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động) thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Khai thuế thu nhập cá nhân theo trình tự nào?

Dịch vụ khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế

Hybrid work là gì?

Trình tự thực hiện khai thuế được thực hiện theo 2 bước cơ bản sau đây:

 Bước 1. 

Trường hợp 1: Cá nhân kê khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân:

  • Thu nhập thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa qua khấu trừ thuế
  • Tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài cho cá nhân cư trú và có thu nhập.
  • Cá nhân không cư trú nhưng có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam và được chi trả từ nước ngoài chuyển về.

Với những trường hợp kể trên, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ khai thuế sau đó gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo (tính từ tháng phát sinh nghĩa vụ thuế). Cá nhân có thể khai thuế theo tháng hoặc ngày cuối cùng của tháng đầu tiên trong quý tiếp theo tính từ quý phát sinh nghĩa vụ thuế nếu cá nhân khai thuế theo quý.

Trường hợp 2: Với những cá nhân nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động phải khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế:

  • Cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động thì chưa phải nộp thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.
  • Nếu cá nhân cần tiến hành chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu và thu nhập từ tiền lương, tiền công do được thưởng bằng cổ phiếu.

Trường hợp này cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ khai thuế và gửi đến cơ quan thuế quản lý trong thời gian chậm nhất là ngày thứ 10 (được tính kể từ ngày chuyển nhượng sang cổ phiếu cùng loại).

Khai thuế TNCN cần được thực hiện theo trình tự nhất định

Tra cứu khai thuế TNCN cần được thực hiện theo trình tự nhất định

Bước 2. 

Khi cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận khai thuế thu nhập cho cá nhân:

  • Khi cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính hồ sơ sẽ được cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo quy định.
  • Với trường hợp cá nhân gửi hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân online với giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả (nếu có) sẽ được tiến hành thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện khai thuế TNCN:

Thông tư số 19/2021/TT-BTC (ngày 18/3/2021) của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn hình thức gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ khai thuế thu nhập cá nhân và nộp thuế được thực hiện như sau:

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

– Mẫu số 05/KK-TNCN được áp dụng cho người nộp thuế kê và khai hồ sơ thuế. Người nộp thuế chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính, thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định.

– Phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi người lao động làm việc theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này. Số thuế thu nhập cá nhân xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và không xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Mẫu khai thuế TNCN

Khi nào nhận được tiền hoàn thuế TNCN? Mẫu tờ khai thuế TNCN 2023

TẢI mẫu bảng lương cá nhân [2023]

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế bao gồm: cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài; cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng được trả từ nước ngoài; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng chưa khấu trừ thuế; cá nhân nhận cổ phiếu thưởng từ đơn vị chi trả.

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân trúng thưởng xổ số điện toán:

– Người nộp thuế là tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng xổ số điện toán của cá nhân thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định, nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 06/TNCN, phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Nộp số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi cá nhân đăng ký tham gia dự thưởng đối với phương thức phân phối thông qua phương tiện điện thoại hoặc internet và nơi phát hành vé xổ số điện toán đối với phương thức phân phối thông qua thiết bị đầu cuối theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023

Như vậy, có thể thấy, nộp thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân cần được thực hiện theo đúng quy định của cơ quan thuế hiện hành. Công dân cần kê khai thuế theo đúng quy định và hoàn thành thủ tục nộp thuế đúng hạn. Với mỗi trường hợp khác nhau sẽ có những quy định về mức thuế khác nhau. Vì thế, bạn cần tìm hiểu rõ những quy định này.

Hiện nay cũng có nhiều hình thức khai thuế khác thu nhập khác nhau và có những dịch vụ khai thuế thu nhập cá nhân phù hợp cho công dân. Bạn có thể lựa chọn cho mình một hình thức phù hợp nhất  để có thể quyết toán thuế với cơ quan tổ chức theo đúng quy định.

Tags: Khai thuế thu nhập cá nhân

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết:
TƯ VẤN MIỄN PHÍ HOTLINE: 024 5678 0166
02456780166