• Hotline: 0888 595968

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Nghề nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng nhất chi phối thành công hay thất bại của người lao động. Lựa chọn nghề nghiệp không đơn thuần là tìm kiếm một công việc đảm bảo cuộc sống, mà là tiền đề để tạo dựng thành công dựa vào tố chất, khả năng và nỗ lực của mỗi cá nhân. Do đó, trước khi đưa ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp, mỗi cá nhân hiểu rõ năng lực, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để từ đó phát huy thế mạnh, cải thiện điểm yếu, hoàn thiện bản thân theo hướng tính cực. MPHR phát triển chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp dành cho lứa tuổi học sinh, sinh viên nhằm hỗ trợ các em hiểu rõ bản thân, có định hướng, mục tiêu, lộ trình phấn đấu rõ ràng để theo đuổi ước mơ và thành công trong sự nghiệp.


MPHR tư vấn:

• Lựa chọn ngành nghề phù hợp với tố chất, năng lực và sở thích cá nhân

• Lựa chọn môi trường, chương trình học phù hợp với điều kiện của bản thân và gia đình

• Cung cấp thông tin về các chứng chỉ, bằng cấp, chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho từng lứa tuổi trên lộ trình chuẩn bị và phát triển sự nghiệp

• Kỹ năng cần thiết để bắt đầu sự nghiệp thành công (kỹ năng viết hồ sơ cá nhân, kỹ năng phỏng vấn xin việc, tác phong làm việc chuyên nghiệp, v.v)

Quy trình tư vấn hướng nghiệp của MPHR:

Bước 1: Tiếp cận, phân tích thông tin đối tượng tư vấn

Bước 2: Kiểm tra đánh giá năng lực

• Kiểm tra đánh giá trình độ ngoại ngữ

• Kiểm tra đánh giá khoa học về năng lực bản thân (có thể sử dụng một trong các phương pháp khoa học sau: Sinh trắc vân tay, trắc nghiệm tính cách,…)

Bước 3: Phỏng vấn chuyên sâu

Bước 4: Tư vấn nghề nghiệp phù hợp

Bước 5: Tư vấn các khóa học, chương trình bổ trợ phù hợp với ngành nghề lựa chọn

Bước 6: Cùng xây dựng lộ trình học tập và phát triển nghề nghiệp cho từng độ tuổi, giai đoạn cũng như toàn bộ quá trình phát triển nghề nghiệp để có sự nghiệp thành công.