Kết Nối Với Chúng Tôi No Alt No Alt No Alt No Alt

Cách tính lương hưu bảo hiểm mới nhất năm 2023

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu với bạn về cách tính lương hưu – một khía cạnh quan trọng trong kế hoạch tài chính cá nhân. Lương hưu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cuộc sống ổn định sau thời gian lao động. Hiểu rõ mức bình quân tiền lương để tính lương hưu sẽ giúp bạn xây dựng kế hoạch tài chính chặt chẽ để đối mặt với tương lai.

Cách tính lương hưu bảo hiểm có thể thay đổi tùy theo quy định của từng nền kinh tế và hệ thống lương hưu. Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về các phương pháp tính toán phổ biến và các yếu tố ảnh hưởng. Việc nắm vững công thức tính lương hưu sẽ giúp bạn định hình mục tiêu tài chính cho tương lai một cách rõ ràng và hợp lý.

Điều kiện để được hưởng lương hưu bảo hiểm

Để hưởng lương hưu bảo hiểm, người lao động cần thỏa mãn một số điều kiện cụ thể mà hệ thống bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức tài chính địa phương đặt ra. Cụ thể:

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động (NLĐ) có thể hưởng lương hưu nếu đáp ứng một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp 1:

 • Đã nghỉ việc và đã đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 20 năm.
 • Tuổi của nam NLĐ là 60 tuổi 6 tháng trở lên, hoặc tuổi của nữ NLĐ là 55 tuổi 8 tháng trở lên.

Trường hợp 2:

 • Đã nghỉ việc và đã đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 20 năm.
 • Có thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ít nhất 15 năm, hoặc có thời gian làm việc tại các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn ít nhất 15 năm.
 • Tuổi của nam NLĐ là 55 tuổi 6 tháng trở lên, hoặc tuổi của nữ NLĐ là 50 tuổi 8 tháng trở lên.

Như vậy, để hưởng lương hưu bảo hiểm, NLĐ cần đạt đủ số năm đóng bảo hiểm, thời gian làm việc nghề nghiệp đặc biệt (nếu có), và tuổi nghỉ hưu tương ứng. Điều này giúp đảm bảo rằng người lao động đã đóng góp đủ cho hệ thống bảo hiểm xã hội và đáp ứng điều kiện để được hưởng lương hưu khi nghỉ hưu.

Điều kiện để được hưởng lương hưu bảo hiểm

Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 1/7/2023 như thế nào?

>>> Có thể bạn quan tâm:

Đối với người tham gia đóng BHXH tự nguyện

Công dân Việt Nam có độ tuổi đủ 15 tuổi trở lên và không phải là đối tượng tham gia Bảo Hiểm Xã Hội bắt buộc có quyền tham gia Bảo Hiểm Xã Hội tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Để được hưởng lương hưu qua BHXH tự nguyện, người tham gia cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tuổi nghỉ hưu: Người tham gia BHXH tự nguyện phải đủ 55 tuổi 8 tháng đối với nữ và đủ 60 tuổi 6 tháng đối với nam để có thể hưởng lương hưu.
 • Thời gian đóng BHXH: Người tham gia cần đã đóng BHXH ít nhất 20 năm trở lên để đảm bảo quyền lợi hưởng lương hưu.

Các yếu tố ảnh hưởng đến số tiền lương hưu

Khi bạn xem xét bảo hiểm hưu trí, không thể không liên quan đến việc tính toán phí bảo hiểm ban đầu. Có ba yếu tố chính mà bạn cần hiểu rõ để biết tại sao số tiền phí này có thể biến đổi. Hãy cùng tìm hiểu về các yếu tố quan trọng này.

Các yếu tố ảnh hưởng đến số tiền lương hưu

Ví dụ về cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội năm 2023? Thời gian đóng góp làm việc sẽ ảnh hưởng đến số tiền lương hưu

Tuổi của người tham gia bảo hiểm

Tuổi của người tham gia bảo hiểm là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất ảnh hưởng đến phí bảo hiểm ban đầu. Thường thì, mức phí sẽ tăng theo tuổi của bạn. Điều này xuất phát từ việc rủi ro mắc các bệnh liên quan đến tuổi cao ngày càng gia tăng, dẫn đến việc chi phí bảo hiểm cũng tăng.

Số tiền đóng góp hàng tháng

Số tiền bạn đóng góp hàng tháng cũng là yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm ban đầu. Thường thì, việc đóng góp một số tiền lớn hơn sẽ giúp giảm phí ban đầu. Điều này bởi vì việc đóng góp nhiều hơn sẽ đảm bảo rằng bạn có nhiều tiền để đầu tư vào quỹ bảo hiểm hưu trí.

Thời gian đóng góp

Thời gian bạn tham gia đóng góp cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phí bảo hiểm ban đầu. Thường thì, việc tham gia trong thời gian dài hơn sẽ giúp giảm phí ban đầu. Việc này không chỉ giúp bạn tích lũy nhiều tiền trong quỹ bảo hiểm hưu trí hơn, mà còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi cao.

Cách tính lương hưu bảo hiểm mới nhất năm 2023

Công thức tính lương hưu bảo hiểm xã hội thường được thực hiện dựa trên một số yếu tố, bao gồm tuổi nghỉ hưu, mức đóng bảo hiểm, thời gian đóng bảo hiểm và các quy định liên quan đến hệ thống bảo hiểm xã hội của từng quốc gia. Cụ thể cách tính lương hưu mới nhất như sau:

Đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc

Mức hưởng đối với người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc được xác định dựa trên các quy định về việc tính lương hưu hàng tháng và các trợ cấp liên quan. Dưới đây là những thông tin cụ thể về cách tính và trợ cấp trong hệ thống Bảo hiểm Xã hội:

Công thức tính lương hưu hàng tháng được thể hiện như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Các tỷ lệ hưởng lương hưu và cách tính cụ thể như sau:

 • Đóng BHXH đủ 20 năm (nam) và 15 năm (nữ): Tỷ lệ là 45%. Mỗi năm đóng BHXH thêm, tỷ lệ tăng 2%.
 • Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng mức cao nhất: 75%.
 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo các quy định của Luật BHXH 2014, Nghị định 115/2015 và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Trợ cấp 1 lần:

 • Người lao động có thời gian đóng BHXH lớn hơn số năm tương đương với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu.
 • Mức trợ cấp 1 lần được tính theo số năm đóng BHXH lớn hơn số năm tương ứng với tỷ lệ được hưởng lương hưu 75%. Mỗi năm đóng BHXH sẽ được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Cách tính lương hưu bảo hiểm mới nhất năm 2023

Cách tính lương hưu bảo hiểm thường dựa trên một số yếu tố 

Đối với NLĐ tham gia đóng BHXH tự nguyện

Mức hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện được xác định dựa trên các quy định về việc tính lương hưu hàng tháng và các trợ cấp liên quan. Dưới đây là những thông tin cụ thể về cách tính lương hưu từ 1/7/2023 và trợ cấp trong hệ thống Bảo hiểm Xã hội tự nguyện:

Công thức tính lương hưu hàng tháng cụ thể như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Các tỷ lệ hưởng lương hưu và cách tính như sau:

 • Đóng BHXH đủ 20 năm (nam) và 15 năm (nữ): Tỷ lệ là 45%. Mỗi năm đóng BHXH thêm, tỷ lệ tăng 2%.
 • Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng mức cao nhất: 75%.

Mức bình quân thu nhập tháng tham gia đóng BHXH được tính trung bình các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian mà bạn đóng. Thu nhập tháng đã đóng BHXH được dùng làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động, và thu nhập này sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của mỗi thời điểm theo quy định của Chính phủ.

Trợ cấp 1 lần:

 • Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ có thời gian đóng BHXH lớn hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu.
 • Mức trợ cấp 1 lần được tính theo số năm đóng BHXH lớn hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Mỗi năm đóng BHXH sẽ được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Nên hưởng lương hưu hàng tháng hay rút trợ cấp BHXH 1 lần?

Khi đứng trước quyết định nên hưởng lương hưu hay nhận trợ cấp Bảo hiểm Xã hội (BHXH) một lần, người lao động cần xem xét kỹ lưỡng những ưu điểm và hạn chế của mỗi tùy chọn. Dưới đây là một số thông tin để bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về quyết định này:

Nên hưởng lương hưu hàng tháng hay rút trợ cấp BHXH 1 lần?

Với cách tính lương hưu từ 1/7/2023 thì chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định nên hưởng lương hưu hay trợ cấp một lần

Trường hợp nên hưởng trợ cấp BHXH 1 lần:

 • Khi bạn đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH (ít hơn 20 năm).
 • Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không có kế hoạch tiếp tục đóng BHXH.
 • Trong trường hợp bạn mắc các bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng như HIV/AIDS, ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, lao và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
 • Khi bạn có ý định định cư và nhập tịch ở nước ngoài.

Tuy hưởng trợ cấp BHXH 1 lần mang lại một số tiền lớn trong một thời điểm cụ thể, nhưng cần cân nhắc đến những hạn chế và tác động của quyết định này:

 • Số tiền trợ cấp BHXH 1 lần thường thấp hơn so với mức lương hưu hàng tháng.
 • Hưởng BHXH 1 lần có thể dẫn đến việc mất quyền hưởng những chế độ an sinh cơ bản như thẻ Bảo hiểm Y tế miễn phí, trợ cấp tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng…

Dịch vụ tính lương chuyên nghiệp

Với những thông tin được chia sẻ, quyết định nên hưởng lương hưu hay trợ cấp BHXH 1 lần cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu bạn không lựa chọn hưởng trợ cấp BHXH một lần, bạn có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH để sau này có điều kiện tiếp tục tham gia BHXH để đủ số năm còn thiếu và đáp ứng điều kiện hưởng lương hưu. Điều này giúp bạn đảm bảo sự ổn định tài chính và chăm sóc sức khỏe khi về già.

Tổng kết lại, cách tính lương hưu trong hệ thống Bảo hiểm Xã hội là một bước quan trọng để bạn có thể định hình tương lai tài chính của mình. Hiểu rõ về tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng và cách tính mức lương hưu có thể giúp bạn dự tính trước số tiền mà bạn sẽ nhận được sau khi nghỉ hưu.

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết:
TƯ VẤN MIỄN PHÍ HOTLINE: 024 5678 0166
02456780166